Deel op
Deel op

Ondersteun de sector van de Belgische fotografie!

De Belgische fotografiesector heeft meer dan ooit jullie steun nodig om zich te verzetten tegen het systeem van live enrollment. De lokale economie, de goede werking van de gemeenten en de knowhow en klantenvriendelijkheid van fotografen staan op het spel. Steun ons dus door deze petitie te tekenen.

“Lokale economie is voor ons als stadsbestuur in Aarschot heel belangrijk. Het is vandaag vechten - als kleine zelfstandige - om te overleven. We gaan dan zeker als stad geen taken overnemen en concurreren met onze lokale fotografen die het in deze digitale wereld het al zo moeilijk hebben.”
Bert Van der Auwera
Waarnemend Burgemeester Aarschot

Coalitie van
de Belgische fotografiesector

Stop Live Enrollment

Sinds enkele jaren brengt de Coalitie van de Belgische Professionele Fotografiesector de negatieve gevolgen van live enrollment onder de aandacht van politici en het grote publiek.

Live enrollment is een systeem waarmee foto’s voor identiteitskaarten rechtstreeks bij de gemeente kunnen worden genomen. De federale overheid moedigt de uitrol van dit systeem actief aan door de infrastructuur ‘gratis’ ter beschikking te stellen van de Belgische gemeenten. Hoewel de Europese Unie het live enrollment systeem niet verplicht, baseert de overheid zich op veiligheidsoverwegingen om identiteitsfraude tegen te gaan. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met andere noden van bij het nemen van identiteitsfoto’s, die momenteel vakkundig worden uitgevoerd door fotografen en fotocabines.

Daarom roepen we politieke beleidsmakers op alle niveaus op om de Belgische fotografiesector te steunen door deze petitie te ondertekenen. Het doel van dit initiatief is ons verzet te uiten tegen de uitrol van live enrollment in België. Door onze stemmen te verenigen via deze petitie willen we een duidelijke boodschap sturen naar de federale regering dat haar project haalbaar noch wenselijk is.

Het belang van de lokale economie

Indien alle gemeenten zouden overstappen op het live enrollment systeem, zou dit grote financiële gevolgen hebben voor veel lokale fotografen. Aangezien pasfoto’s een aanzienlijk deel van de omzet van professionele fotografen uitmaken, zou het wegvallen van deze inkomstenbron voor velen een faillissement betekenen. Voor uitbaters van fotocabines is het zelfs hun hoofdactiviteit. Een volledige implementatie van live enrollment zou betekenen dat de meeste cabines die momenteel in België aanwezig zijn zouden verdwijnen, niet alleen in gemeenten maar ook op makkelijk toegankelijke openbare plaatsen.

Het is duidelijk dat taken die deskundig en veilig kunnen worden uitgevoerd door de privésector niet moeten worden overgedragen aan de staat, en zeker niet ten koste van de lokale economie. De Covid-19 pandemie heeft het bewustzijn vergroot voor het belang van lokale handelaars en de rol die fotografen spelen bij het in stand houden van de vitaliteit en dynamiek van de lokale economie. Bovendien genereert een bloeiende lokale economie niet alleen belastinginkomsten voor de overheid, maar versterkt het ook de sociale banden en het gemeenschapsgevoel.

De impact van live enrollment op gemeenten

De uitrol van live enrollment dreigt de dienstverlening aan burgers in gevaar te brengen door de administratieve overbelasting, indirecte kosten en impact op andere gemeentelijke diensten. Hieronder volgt een overzicht van de impact van het systeem op de werking en budgetten van de lokale overheden.

01

Verhoogde werkdruk voor ambtenaren: de implementatie van live enrollment zou een bijkomende taak zijn voor lokale ambtenaren, wat mogelijk hun werklast, werkdruk en stress zal verhogen.

02

Verborgen kosten en impact op de lokale begroting: ondanks het beweerde gratis karakter, kunnen de nodige investeringen de lokale begrotingen verstoren en daarmee het goed functioneren van de diensten in gevaar brengen.

03

Risico’s voor de dienstverlening aan burgers: potentiële wachtrijen en beperkingen bij het vernieuwen van identiteitsfoto’s kunnen de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers schaden.

04

Verstoring van andere gemeentelijke diensten: de veranderingen die live enrollment met zich meebrengt (vooral wat betreft infrastructuur en tijd), kunnen andere gemeentelijke departementen verstoren en zo de toegang tot diensten voor burgers beïnvloeden.

05

Financiële gevolgen voor belastingbetalers: de extra administratieve kosten verbonden aan live enrollment zal uiteindelijk worden gedragen door belastingbetalers, wat in strijd is met de bewering van de vermeende gratis dienstverlening.

Ervaring en klantvriendelijkheid

Het systeem van live enrollment kan niet concurreren met de knowhow, expertise en professionele apparatuur van lokale fotografen. Sommige burgers hebben een aangepaste dienstverlening nodig, bijvoorbeeld jonge kinderen, mensen met een beperking of ouderen. Lokale fotografen zijn opgeleid om met medeleven en deskundigheid met deze omstandigheden om te gaan en bieden persoonlijke en inclusieve hulp die niet kan worden geboden door live enrollment. Lokale overheden, vaak overbelast, zijn niet uitgerust om deze specifieke diensten te leveren.

De vele flexibiliteitsvoordelen van fotocabines zouden bovendien ook verloren gaan, zoals een snelle en efficiënte werking, geen noodzaak voor afspraken, beschikbaarheid op de meeste openbare plaatsen, 24/7 werking en de volledige automatisering.

Met steun van klanten én lokale beleidsmakers:

Veiligheid

De professionele fotografiesector werkt al enkele jaren hard aan het bieden van praktische en veilige oplossingen voor identiteitsfraude, in overeenstemming met de Europese regelgeving en normen.

Professionele fotografen hebben een grondige kennis van belichtingstechnieken en beste praktijken voor het vastleggen van foto’s die voldoen aan de ICAO-normen (normen voor pasfoto’s). Bovendien garanderen fotocabines evenzeer gecertificeerde foto’s die voldoen aan de Europese ICAO- en ISO-normen. Bovendien biedt het door de sector ontwikkelde ‘live capture’-systeem een doeltreffende oplossing tegen identiteitsfraude bij foto’s die door fotografen worden genomen.

Fotocabines maken daarnaast ook gebruik van technische innovaties, zoals anti-spoofing detectie, die het mogelijk maken om de genomen foto’s te beveiligen en identiteitsfraude te voorkomen. In het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, bijvoorbeeld, wordt de strijd tegen identiteitsfraude effectief gevoerd zonder gebruik te maken van live enrollment.

In plaats van te kiezen voor het live enrollment systeem, moet de overheid overwegen om de samenwerking met de professionele fotografiesector te versterken en de reeds bestaande innovatieve oplossingen te onderzoeken. Dit zou het mogelijk maken om kwalitatieve dienstverlening aan burgers te verzekeren (zowel door de privésector als door de overheid) en identiteitsfraude effectief te bestrijden.

Onderteken
de petitie!

Steun de fotografen als beleidmaker!

De Belgische fotografiesector heeft meer dan ooit jullie steun nodig om zich te verzetten tegen het systeem van live enrollment. Steun ons dus door deze petitie te tekenen.

Steun de fotografen als burger!

De Belgische fotografiesector heeft meer dan ooit jullie steun nodig om zich te verzetten tegen het systeem van live enrollment. Steun ons dus door deze petitie te tekenen.